Regels


Algemeen

Personen die zich niet aan dit reglement houden, kunnen op eerste vordering van de rechthebbende worden verwijderd, zo niet dan maken zij zich schuldig aan lokaalvredebreuk, hetgeen als misdrijf is vermeld in artikel 139 Wetboek van Strafrecht.


Vechtsportcentrum Wout Kist behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van abonnementsgeld.


De technieken die gedurende de lessen worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt gedurende de lessen onder toezicht van een instructeur van Vechtsportcentrum Wout Kist en tijdens wedstrijden als sportbeoefening. Daarbuiten mag dit alleen ter verdediging van jezelf of anderen in een noodsituatie. Het gebruik van aangeleerde vechttechnieken voor kwade doeleinden, zoals zinloos geweld, huiselijk geweld, openlijke geweldpleging enz. resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.


Aanwijzingen van de rechthebbenden Wout Kist en/of Gerrie van Wirdum-Kist of door ander bevoegd door hen aangewezen personen in Vechtsportcentrum Wout Kist dienen opgevolgd te worden.


Voor uw en onze veiligheid zijn veiligheidscamera’s in het Vechtsportcentrum Wout Kist aanwezig. Het drijven van handel, maken van reclame is zonder toestemming niet toegestaan.


Het is niet toegestaan in het Vechtsportcentrum te roken.

Het gebruik of verkopen van hard- en softdrugs, stimulerende en alle spierversterkende middelen die onder de dopingwet vallen, is ten strengste verboden.

Het is niet toegestaan kinderen mee te nemen in het krachthonk en/of trainingszalen, dit voor de veiligheid van het kind en beoefenaars. Bovendien kan het hinderlijk zijn voor andere leden. Kijken onderbegeleiding aan de kant mag wel.

Meegebrachte eten- en drinkwaren (met uitzondering van water) mogen niet worden genuttigd in het Vechtsportcentrum.

OPENINGSTIJDEN

MaandagGesloten
Dinsdag18.45 - 21.15
Woensdag17.45 - 20.15
Donderdag18.45 - 21.15
Vrijdag17.45 - 20.15
Zaterdag10.45 - 12.15
ZondagGesloten

Parkeren

Parkeren van auto’s geschied op de daarvoor bestemde parkeerplaats, naast of voor het Vechtsportcentrum. Dus niet voor de gevel op de rijbaan.

Fietsen worden geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenrekken voor en naast het pand. Fietsen mogen niet mee naar binnen.

Sportleding, sportschoenen en beschermers

Sportkleding

 • Het is alleen toegestaan met gepaste sportkleding in het krachthonk trainingszalen te trainen. Sportkleding dient schoon te zijn en fris te ruiken. Bij overmatig zweten extra shirts mee nemen.

Sportschoenen

 • Het is niet toegestaan om met sportschoenen waarmee buiten is gelopen de fitness- en/of trainingszalen te betreden. Bovendien op de judomat uitsluitend goedgekeurde worstel-/boksschoenen die geen strepen achterlaten.

Beschermers

Tijdens alle vechtsportlessen is het dragen van een gebitbeschermer en voor de heren een kruisbeschermer verplicht.

Deze beschermers hoeven niet gedragen te worden tijdens de Stootzaktrainingen.

Bij contact sparren zijn goedgekeurde bokshandschoenen van minimaal 14 OZ verplicht, dit geldt ook voor de Junioren.

Bij Junioren vanaf 17 jaar is bij sparren een hoofdbeschermer en gebruik van scheenbeschermers verplicht.

Bij junioren onder de 17 jaar zijn tijdens het sparren technieken naar het hoofd verboden. Het is niet toegestaan met ontbloot bovenlichaam te trainen.

Het is alleen toegestaan je sportkleding in de daarvoor bestemde kleedruimte aan en uit te trekken

Gedrag

 • In Vechtsportcentrum Wout Kist wordt Nederlands gesproken.
 • Niet leden dienen zich te melden bij de leiding en mogen uitsluitend met toestemming van de rechthebbende kijken. Zonder opgaaf van reden kunnen zij geweigerd worden. (besloten club) 
 • Foto’s maken en/of filmen op terrein van Vechtsportcentrum Wout Kist is zonder toestemming van de leiding niet toegestaan.
 • Er wordt niet gevloekt of gescholden.
 • Er worden geen opzettelijke boeren, winden gelaten dan wel andere storende onsmakelijke geluiden gemaakt.
 • Discriminatie. Uitsluiting van personen tijdens de lessen van personen op grond van ras, geloofsovertuiging, geaardheid of sekse wordt niet getolereerd.
 • Tijdens de lessen wordt een ieder ongeacht uiterlijk, kundigheid, gevorderd of beginner gerespecteerd.
 • Tijdens de les verlaat men de zaal niet zonder kennisgeving aan de trainer.
 • Blessures van deelnemers worden aan de betreffende trainer voor de aanvang training gemeld.
 • Gebruik van mobile telefoon in de trainingsruimten is niet toegestaan.
 • Eten en drinken (met uitzondering van een bidon met water) en het gebruik van snoep en kauwgom is in de trainingsruimten niet toegestaan.

Krachthonk

 • Personen onder de 15 jaar trainen uitsluitend onder toezicht en met toestemming van de leiding. 
 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen in het Krachthonk.
 • Het is verplicht de gebruikte gewichten, halterstangen en/of dumbells na gebruik weer op te ruimen.
 • Tijdens de lessen, dient men het volume tijdens gesprekken aan te passen, zodat dit de les niet verstoord.
 • Apparaten worden niet gebruikt als kapstok of als zitmeubilair. Kijkers dienen plaats te nemen op de daarvoor bestemde banken in de zaal.
 • Privé trainingen hebben te allen tijde voorrang op het gebruik van een apparaat of andere trainingsmaterialen.
 • Het gebruik van eigen mee gebrachte trainingsmaterialen is zonder toestemming niet toegestaan. 
 • Aanwijzingen of opmerkingen maken vanuit het Krachthonk naar personen die trainen in de Dojo is tijdens lessen niet geoorloofd.
 • Tijdens de training veroorzaakte of geconstateerde gebreken van apparatuur of materialen melden bij de leiding.Achter gebleven of zoekgeraakte goederen

Vechtsportcentrum Wout Kist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor zoekgeraakte of achtergebleven goederen van derden.